در حال بارگذاری...
ShahAzmoon

آزمون آنلاین

سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون

خانه > آموزش آنلاین > آموزش کلمات 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 17

آموزش کلمات 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 17

آموزش کلمات 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 17 با 13 عدد آموزش و زمان 13 دقیقه و سطح سختی Normal و قیمت 0 تومان در این قسمت از شاه آزمون قرار داده شده است.

ویژگی های آموزش کلمات 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 17

اطلاعات آموزش

عنوان آموزشآموزش کلمات 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 17
نوع آموزشزبان
قیمت0 تومان
سطح سختی
تعداد آموزش ها13 تا
مدت13 دقیقه
محدودیت شرکت
جامعیت آموزش
آزمون زبان خارجه زبان انگلیسی کتاب 504 کلمه ضروری انگلیسی هفته 17
آموزش کلمات 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 17

تعدادی از آموزش های آموزش کلمات 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 17

Attraction; interest; to urge

جذابيت، علاقه، خواهش کردن

Anything Jorge could get at wholesale price had a great appeal for him.

هرچيزي که «جورج» مي توانست به قيمت عمده فروشي بخرد برايش جاذبه داشت.

My boss always appeals to his employees to work swiftly and neatly.

رئیسم همواره از کارمندانش درخواست میکند که به سرعت و دقیق کار کنند.

I found her clothing designs to be enormously appealing.

طراحي هاي لباس او را بسيار جذاب يافتم.


One who cant break away from a habit or practice

کسي که نمي تواند عادت يا عملي را ترک کند، معتاد

Because he was a heroin addict, it was essential for Carlos to get the drug each day.

چون «کارلوس» به هروئين معتاد بود لازم بود هر روز دارو مصرف کند.

Marcia became flabby because she was addicted to ice cream sodas.

«مارسيا» چاق شد چون به سودا بستني معتاد شده بود.

Those who take aspirins and other pain-killers regularly should realize that they may become drug addicts, too.

افرادي که به طور مرتب از آسپرين و ديگر قرص هاي مسکن استفاده ميکنند، بايد بدانند که آنها نيز ممکن است معتاد به دارو شوند.


On ones guard against danger or trickery; cautious

مراقب در برابر خطر يا فريب، محتاط

Marilyns mother told her to be wary of strangers.

مادر «ماريلين» به او گفت مراقب غريبه ها باشد.

After Orlando had been the victim of a cheat, he was wary of those who said they wanted to help him..

بعد از اينکه «ارلاندو» قرباني يک تقلب شد، نسبت به هر کسي که به او پيشنهاد کمک مي داد، محتاط بود.

Living in a polluted city makes you wary of the air you breathe.

زندگي در يک شهر آلوده، شما را نسبت به هوايي که تنفس مي کنيد، محتاط مي سازد.


Knowing; realizing

آگاه مطلع

Donna was aware of her tendency to exaggerate.

«دونا» از گرايش به اغراق کردن آگاه بود.

It was sometime before the police became aware of the brawl that was taking place on the street.

مدتي طول کشيد تا پليس از دعوايي که در خيابان رخ داده بود آگاه شد.

The only way to gain knowledge is to be aware of everything around you.

تنها راه کسب دانش اين است که از هر چيزي که در اطراف شما رخ مي دهد آگاه باشيد.


Bad luck

بد شانسي

It was my misfortune that our car wasn’t thoroughly checked before the trip.

از بد شناسي من بود که قبل از سفر به صحرا اتومبيل ما کاملاً بررسي نشد.

Being bitten by the vicious dog was quite a misfortune for Tommy.

بد شانسي «تامي» اين بود که يک سگ وحشي او را گاز گرفت.

I had the misfortune of working for a greedy man.

بد شانسي من بود که براي يک آدم حريص کار ميکردم.


Keep away form; keep out of the way of

دوري کردن از، اجتناب کردن از

If you are fortunate you can avoid people who are trying to deceive you.

اگر خوش شانس باشيد، مي توانيد از افرادي که مي کوشند شما را فريب دهند دوري کنيد.

There was no way to avoid noticing her beautiful green eyes.

به هيچ وجه نتوانستيم از توجه به چشم هاي سبز زيباي او اجتناب کنيم.

Avoid getting into a brawl if you can.

اگر مي تواني، از وارد شدن به مشاجره دوري کن.


Very unsatisfactory; miserable

بسیار نامطلوب، اسفبار

I fell wretched after a night when I’ve scarcely slept.

بعد از اينکه يک شب به سختي توانستم بخوابم، احساس بسيار بدي داشتم.

There was unanimous agreement that we had seen a wretched movie.

همگي موافق بوديم که فيلم بسيار بدي تماشا کرده ايم.

Toby had wretched luck at the gambling tabled.

«توبي» در سر ميز قمار بد شانس بود.


Small barrel, usually holding less than ten gallons

بشکه اي کوچک که معمولا کمتر از ده گالن مي گيرد

The corner saloon uses numerous kegs of beer on Saturday night.

سالن کناري، بشکه هاي آبجو زيادي را شنبه شب ها مصرف مي کند.

“Get a keg of nails”, the carpenter shouted at me.

نجار سرم فرياد زد: “يک جعبه ميخ بيار”.

It is obvious to me that the situation is filled with peril, a real powder keg if I ever saw one.

براي من روشن است که در شرايط خطرناکي هستم، به مانند يک بشکه باروت واقعي که تا به حال نظيرش را نديده ام.


Make or keep alive and well, with food; feed; develop an attitude

با غذا سالم و سرحال نگه داشتن، تغذيه کردن

A diet of nourishing food is served to every hospital patient.

در بيمارستان، به هر بيمار يک رژيم غذايي مغذي داده مي شود.

It was easy to detect that the skinny boy was not well nourished.

تشخيص اين که آن پسر لاغر خوب تغذيه نشده بود، آسان بود.

After the operation, our doctor plans to nourish my mother with vitamins and good food.

بعد از عمل جراحي، پزشک قصد دارد با ويتامين و غذاهاي خوب مادرم را تقويت کند.


Rough to the touch, taste, eye, or ear; sharp

زمخت براي حس لامسه، چشايي، بينايي، يا شنوايي، تند

The law is harsh on people who go around menacing others.

قانون در مورد افرادي که پرسه مي زنند و ديگران را تهديد مي کنند، بسيار خشن است.

Looking at his cigarette, Phil realized it was absurd to inhale such harsh smoke.

«فيل» در حالي که به سيگارش نگاه مي کرد احساس کرد که استنشاق چنين دود تندي واقعاً احمقانه است.

Hazel altered her tone of voice from a harsh one to a soft one.

«هازل» لحن صدايش را از لحني زمخت به لحني نرم تغيير داد.


Amount

مقدار

I never neglect to carry a small quantity of money with me.

هرگز به حمل مقدار کمي پول با خودم بي توجهي نمي کنم.

Who believes that quantity is better than quality ?

چه کسي باور دارد که کميت بهتر از کيفيت است.

A large quantity of meat is always stored in our.

هميشه مقدار زيادي گوشت در فريزر ما ذخيره مي شود.


Choose or favor; select

آنچه انتخاب کردن يا پسنديدن، برگزيدن

If you give me an ice cream choice, I’ll opt for chocolate.

اگر انتخاب بستني را به من بدهي، نوع شکلاتي را انتخاب مي کنم.

Our cheerleaders plan to opt for new sweaters.

سرگروه هاي ما قصد دارند پلوورهاي جديد انتخاب کنند.

On Friday, three of my buddies will opt to go into the navy.

سه تا از دوستان ما قصد دارند روز جمعه به نيروي دريايي ملحق شوند.


Place one of the new words in each of the blanks below.

1. Sometimes it is best to _________ being too nice to strangers.

2. I wasn’t _________ that there were concerts in the park on Tuesdays.

3. We bought a large _________ of potatoe chips for the party.

4. Rock ‘n roll music just doesn’t _________ to me.

5. My aunt was in _________ health and had to have nurses on twenty-four hour duty.

6. The _________ smoke from the fireplace burned my eyes.

7. It was quite a _________ that Beverly’s husband died in an automobile accident.

8. If I had to _________ for a new career, it would be medicine.

9. It is smart to be _________ of foods whose contents are not listed on the package.

10. It is smart to be _________ of foods whose contents are not listed on the package.

11. A candy bar will not _________ you the way a piece of meat will.

12. Baxter took pep pills regularly and became a drug _________ without realizing it.


اولین نفری باشید که نظر می دهید.

نظر شما (پاسخ شما به {{SelectedParentCommentName}})
لطفا نام را وارد کنید.
لطفا یک ایمیل معتبر وارد کنید.
لطفا متن را وارد کنید.
لطفا عدد بالا را در کادر وارد کنید.
پرداخت هزینه

قیمت

مجانی
تبلیغات توضیحی
تبلیغات تصویری
به اشتراک گذاشتن این صفحه در شبکه های اجتماعی
دسته های وبسایت
20

آزمون MSRT

34

آزمون EPT

0

آزمون تافل

7

آزمون آیلتس

0

آزمون GRE

69

آزمون کنکور سراسری

15

آزمون تولیمو

9

مقالات MSRT

10

اخبار MSRT

20

اخبار EPT

13

مقالات EPT

7

مقالات آیلتس

0

اخبار آیلتس

3

منابع آزمون ها

3

منابع آزمون های زبان

3

منابع آزمون EPT

3

منابع آزمون MSRT

3

منابع آزمون آیلتس

3

منابع آزمون تافل

3

منابع آزمون تولیمو

3

منابع آزمون کنکور سراسری

3

منابع آزمون GRE

0

مقالات تافل

0

اخبار تافل

0

مقالات GRE

0

اخبار GRE

57

مقالات کنکور سراسری

15

اخبار کنکور سراسری

10

مقالات تولیمو

6

اخبار تولیمو

14

آزمون MHLE

2

مقالات MHLE

12

اخبار MHLE

3

منابع MHLE

5

راهنمای استفاده از شاه آزمون

5

آزمون آنلاین MSRT

9

آزمون آنلاین EPT

0

آزمون آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آیین نامه اصلی

0

آزمون آنلاین آیین نامه اصلی

4

آزمون آنلاین MHLE

14

آزمون آنلاین کنکور سراسری

0

آزمون آنلاین زبان کنکور سراسری

21

آزمون ICDL

21

مقالات ICDL

11

آزمون آنلاین ICDL

5

آزمون وکالت

4

مقالات وکالت

1

اخبار وکالت

1

آزمون آنلاین وکالت

18

آموزش ICDL

28

آموزش زبان انگلیسی

22

آزمون زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

3

آزمون کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

5

آزمون کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

3

آموزش کتاب کلمات ضروری تافل

3

آزمون کتاب کلمات ضروری تافل

21

آموزش لغات زبان انگلیسی

21

آزمون لغات زبان انگلیسی

6

آموزش زبان انگلیسی مدرسه

6

آموزش 900 کلمه ضروری زبان انگلیسی

2

آزمون UTEPT

2

اخبار آزمون UTEPT

1

مقالات آزمون UTEPT

1

منابع آزمون UTEPT

2

آزمون آنلاین UTEPT

4

کنکور نظام قدیم

1

آزمون علوم پزشکی

3

آزمون درسی

3

آزمون درسی اول دبستان

3

آزمون درسی دوم دبستان

3

آزمون درسی سوم دبستان

3

آزمون درسی چهارم دبستان

2

آزمون درسی پنجم دبستان

2

آزمون درسی ششم دبستان

2

آزمون درسی پایه هفتم

2

آزمون درسی پایه هشتم

2

آزمون درسی پایه نهم

2

آزمون درسی پایه دهم

2

آزمون درسی پایه یازدهم

2

آزمون درسی پایه دوازدهم

3

اپ اندروید کنکور سراسری

1

کنکور سراسری تجربی

1

کنکور سراسری ریاضی

1

کنکور سراسری انسانی

0

کنکور سراسری زبان

0

کنکور سراسری هنر

برچسب ها
آزمون آنلاین کنکور آزمون آنلاین ept آزمون آنلاین MHLE آزمون آنلاین MSRT کنکور آزمون آنلاین شاه آزمون آزمون کنکور آزمون آنلاین تولیمو آزمون کنکور سراسری کنکور سراسری آزمون آنلاین تافل آزمون آنلاین toefl آزمون آنلاین tolimo آزمون آنلاین آیلتس آزمون آنلاین GRE آزمون آنلاین ای پی تی آزمون آنلاین ام اس آر تی آزمون آنلاین MCHE آزمون آنلاین Ielts آموزش آنلاین آزمون آنلاین کنکور سراسری موفقیت در کنکور آزمون آنلاین کنکور زبان سال 90 موفقیت در کنکور سراسری قبولی در کنکور قبولی در کنکور سراسری آزمون آنلاین ICDL آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 90 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 93 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 94 آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 1 (سال 90) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 2 (سال 91) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 3 (سال 92) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 4 (سال 93) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 5 (سال 94) آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 92 آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 94 آزمون آنلاین کنکور زبان سال آزمون آنلاین کنکور زبان سال 92 93 91 آزمون آنلاین زبان آزمون آنلاین زبان کنکور آزمون ept آزمون زبان ept آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی آزمون آنلاین آیین نامه اصلی آزمون آنلاین وکالت
آخرین نظرات

سادی حسن پور در: دانلود کتاب تافل (کلمات ضروری تافل TOEFL) به صورت رایگان و با لینک مستقیم از شاه آزمون عالی

منطق دان در: آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه خوب بود ولی سوالات آسان بودن

ر در: آزمون آنلاین MSRT شماره 1 بر اساس نمره این آزمون تا چه حد میشه نمره آزمون اصلی رو تخمین زد؟ از نظر سختی سوال ها

روشنک در: آزمون آنلاین MSRT شماره 1 با تشکر از قرار دادن آزمون آزمایشی. اگر ممکنه برای بخش درک مطلب تدبیری بیاندیشید: در صورت زوم کردن با درجات مختلف مرورگر، شماره خط ها بهم می‌خورد و دیگر با سوال تطابق ندارد + بهتره کلمات تعیین شده در متن را ضخیم تر تایپ کنید تا پیدا کردنشان راحت تر باشد

ایلیا احمدی در: آزمون آنلاین درس عربی پایه هفتم - دوره کامل کتاب عالی

علیرضا عباس زاده در: آزمون آنلاین درس عربی پایه هفتم - دوره کامل کتاب خیلی ممنون از این برنامه خوب است نکات خوبی دارد ممنون

زهرا مهدی زاده در: تست آنلاین درسی پیام های آسمان پایه نهم - درس 11 انفاق عالیه

رضا سبزواری در: سوالات متداول شاه آزمون با سلام سایتتون خیلی خوبه ولی متاسفانه امکان استفاده و شرکت در آزمون برای دبیران رایگان نیست.

دنیا سیدابادی در: امتحان آنلاین درس پیام های آسمان پایه هشتم - درس 14 ما مسلمانان خیلی ممنون عالی بود💐

فاطمه سلیمانی در: آزمون تستی مطالعات نهم آنلاین - درس 6 زیست‌بوم‌ها در خطرند اگه آزمون اتون رایگان بود خیلی خوب میشد !!🚶‍♀️🚶‍♀💔

آیلین در: تست هدیه های آسمانی ششم دبستان آنلاین - درس 5 شتربان با ایمان سوالات خیلیی کم بود😞

محمدسواری در: آزمون درس علوم تجربی پنجم دبستان آنلاین - درس 6 چه خبر 1 ممنونم سایتی که گذاشتین عالیه

کمال در: آزمون آنلاین درس دین و زندگی 3 پایه دوازدهم - درس 10 تمدن جدید و مسئولیت ما ممنون از وب سایت خوبتون.

پری کاظمی در: امتحان آنلاین بخش آیین دادرسی مدنی آزمون وکالت سال 83 با تشکر لطفا آزمون وکالت سال های گذشته را قرار دهید.

کامیاب پورباقری در: تست آنلاین تافل درس 19 لطفا آزمون زبان انگلیسی از کتاب های 504 و 1100 نیز قرار دهید. تشکر

پرفروش ترین آزمون ها

آزمون آنلاین کتاب زبان انگلیسی پایه نهم - درس 1 Personality - درسی

نمونه سوال آنلاین درس دین و زندگی 2 پایه یازدهم - درس 1 هدایت الهی - درسی

آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه - درسی

سوالات فارسی 1 پایه دهم آنلاین - فصل 1 چشمه و سنگ - درسی

آزمون آنلاین تستی فارسی 2 پایه یازدهم - درس 1 نیکی - درسی

آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان - درسی

سوالات درس دین و زندگی 1 پایه دهم - فصل 1 هدف آفرینش - درسی

آزمون مجانی 504 کلمه انگلیسی دروس 1 و 2 و 3 - زبان

آزمون آنلاین تستی درس به درس کتاب مدیریت خانواده و سبک زندگی پایه دوازدهم آمادگی امتحان نوبت دوم فصل های 1 تا 6 - درسی

آزمون آنلاین عربی 1 پایه دهم - درس 1 ذاکَ هوَ اللهُ سری 1 - درسی

نمونه سوال آموزش قرآن پایه هفتم آنلاین - درس اول - درسی

سوالات تستی درس انسان و محیط زیست پایه یازدهم به صورت آنلاین - درس 5 زباله، فاجعه محیط زیست - درسی

آزمون تستی آنلاین درسی سلامت و بهداشت پایه دوازدهم درس 1 تا 6 - درسی

آزمون تستی آنلاین درسی جغرافیا 2 پایه یازدهم انسانی - درس 1 معنا و مفهوم ناحیه - درسی

تست دین و زندگی 3 پایه دوازدهم آنلاین - درس 1 هستی بخش - درسی