در حال بارگذاری...
ShahAzmoon شاه آزمون آزمون آنلاين، آموزش آنلاين
آزمون آنلاین المپیاد علمی کامپیوتر مرحله 1 سال 95

اطلاعات آزمون

نوع آزمونالمپیاد علمی
قیمت10000 تومان
سطح سختی
مدت180 دقیقه
آزمون آنلاین المپیاد علمی فیزیک مرحله 1 سال 95

اطلاعات آزمون

نوع آزمونالمپیاد علمی
قیمت3000 تومان
سطح سختی
مدت210 دقیقه
آزمون آنلاین المپیاد علمی شیمی مرحله 1 سال 95

اطلاعات آزمون

نوع آزمونالمپیاد علمی
قیمت4000 تومان
سطح سختی
مدت120 دقیقه
آزمون آنلاین المپیاد علمی زیست شناسی مرحله 1 سال 95

اطلاعات آزمون

نوع آزمونالمپیاد علمی
قیمت4000 تومان
سطح سختی
مدت240 دقیقه
آزمون آنلاین المپیاد علمی ریاضی مرحله 1 سال 95

اطلاعات آزمون

نوع آزمونالمپیاد علمی
قیمت5000 تومان
سطح سختی
مدت210 دقیقه
آزمون آنلاین المپیاد علمی ادبی مرحله 1 سال 95

اطلاعات آزمون

نوع آزمونالمپیاد علمی
قیمت10000 تومان
سطح سختی
مدت110 دقیقه
آزمون آنلاین ICDL 6 (آشنایی با نرم افزار پاورپوینت)

اطلاعات آزمون

نوع آزمونICDL
قیمت9000 تومان
سطح سختی
مدت80 دقیقه
آزمون آنلاین ICDL 5 (آشنایی با نرم افزار اکسس)

اطلاعات آزمون

نوع آزمونICDL
قیمت10000 تومان
سطح سختی
مدت85 دقیقه
آزمون آنلاین ICDL 4 (آشنایی با نرم افزار اکسل)

اطلاعات آزمون

نوع آزمونICDL
قیمت22000 تومان
سطح سختی
مدت180 دقیقه
آزمون آنلاین ICDL 3 (آشنایی با نرم افزار ورد)

اطلاعات آزمون

نوع آزمونICDL
قیمت21000 تومان
سطح سختی
مدت170 دقیقه

موردی برای نمایش نیست!

جست و جو کنید
×