در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش جامع 1100 واژه ضروری - هفته 22 acknowledge /ækˈnɑlɪʤ/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش جامع 1100 واژه ضروری - هفته 22 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

acknowledge /ækˈnɑlɪʤ/

قبول کردن

Syn: accept admit approve

متضاد: deny reject

to acknowledge something

چیزی را قبول کردن

She refuses to acknowledge the need for reforms.

او نپذیرفت نیاز به اصلاحات را قبول کند.

to acknowledge that…

قبول کردن اینکه ...

District Attorney Hogan got the man to acknowledge that he had lied in court.

بازپرس بخش قضایی "هوگان" توانست مرد را راضی کند که قبول کند در دادگاه دروغ گفته‌است.

The experts reluctantly acknowledged that their estimate of food costs was not accurate.

کارشناسان با بی‌میلی قبول کردند که تخمین‌شان درباره هزینه‌های غذا دقیق نبوده‌است.