در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 1 Definitions

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 1 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Definitions

Now that you have seen and used the new words in sentences, and have the definitions "on the tip of your tongue," try to pair the words with their meanings.

6. voracious a. of high reputation, outstanding

7. indiscriminate b. completely filled or supplied with

8. eminent c. choosing at random without careful selection

9. steeped d. desiring or consuming great quantities

10. replete e. soaked, drenched, saturated