در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 واژه - هفته 38 Dejected dɪ’dʒektəd

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 واژه - هفته 38 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Dejected dɪ’dʒektəd

In low spirits; sad

با روحيه پايين، غمگين

His biography related that Edison was not dejected by failure.

زندگي نامه ي«اديسون» نقل مي کند که او از شکست غمگين نمي شد.

The defeated candidate felt dejected and scowled when asked for an interview.

هنگامي که از نامزد شکست خورده تقاضاي مصاحبه شد، غمگين و اخمو بود.

There is no reason to be dejected because we did not get any volunteers.

دليلي وجود ندارد که چون هيچ داوطلبي نداشتيم مايوس شويم.