در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 33 Mute ˈmjuːt

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 کلمه ضروري انگليسي - هفته 33 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Mute ˈmjuːt

Silent; unable to speak

ساکت، ناتوان در صحبت

The usually defiant child stood mute before the principal.

کودک معمولاً نافرمان در مقابل مدير ساکت ايستاد.

People are no longer willing to remain mute on the subject of abuse of gun control.

مردم ديگر نميخواهند در مورد موضوع سو استفاده از کنترل اسلحه، ساکت بمانند.

The horror of the famine left the inhabitants of the land mute with their tragic memories.

ترس از قحطي ساکنان مزرعه را با خاطرات غم انگيزي که از آن داشتند، درسکوت فرو برد.