در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات 504 کلمه - هفته 23 Rarely ˈrerli

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات 504 کلمه - هفته 23 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Rarely ˈrerli

Seldom; not often

به ندرت، نه زیاد

You rarely hear adults raving about a movie they just saw.

بندرت می شنوید که بزرگسالان در مورد فیلمی که تازه دیده اند، بحث کنند.

People are rarely frank with each other.

مردم بندرت با همدیگر صادق هستند.

I rarely attend the annual meetings of our family circle.

بندرت در نشست های سالانه محفل خانوادگی مان شرکت می کنم.