در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سري آموزش 504 کلمه انگليسي - هفته 11 Vision ˈvɪʒn̩

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سري آموزش 504 کلمه انگليسي - هفته 11 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Vision ˈvɪʒn̩

Power of seeing; sense of sight

قدرت دید، حس بینایی

With the aid of the binoculars, my vision improved enough to see the entire vicinity.

با کمک دوربین صحرایی، بینایی ام برای دیدن تمام مناطق اطراف به قدر کافی بهبود یافت.

Ted had perfect vision, and that helped to make him a good baseball player.

«تد ویلیامز» بینایی بسیار خوبی داشت و این امر به او کمک کرد تا در بیس بال بازیکن خوبی شود.

The glasses that Irma bought corrected her nearsighted vision.

عینکی را که «ایرما» خرید، نزدیک بینی او را اصلاح کرد.