در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 2

آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 2

آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 2 با 24 عدد آموزش و زمان 24 دقیقه و سطح سختی Normal و قیمت 0 تومان در این قسمت از شاه آزمون قرار داده شده است.

ویژگی های آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 2

اطلاعات آموزش

عنوان آموزشآموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 2
نوع آموزشزبان
قیمت0 تومان
سطح سختی
تعداد آموزش ها24 تا
مدت24 دقیقه
محدودیت شرکت
جامعیت آموزش
آزمون زبان خارجه زبان انگلیسی کتاب 1100 کلمه ضروری انگلیسی هفته 2
آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 2

تعدادی از آموزش های آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 2

کم حرف، مختصر گو، کوتاه، موجز

Syn: pithy , succinct

His speech was usually rambling, but this time I found it brief and laconic.

سخنرانی او معمولا پراکنده بود،اما این بار مختصر و مفید بود.


گروه، جمعيت، ازدحام، هجوم، ازدحام کردن

Syn: crowd , group , mass

There was a large throng at the football match.

جمعیت زیادی در مسابقه ی فوتبال وجود داشت.


با جرات، دلير، شجاع، بي باک، بي ترس، مته ور

Syn: brave , heroic , daring

it was intrepid of her to go into the burning building.

رفتن او به آن ساختمان در حال سوختن شجاع بودنش را نشان می داد.


مخاطب ساختن، مواجه شدن با، نزديک شدن بهر منظوري،مشتري جلب کردن زنان بدکار در خيابان، نزديک کشيدن، در امت داد چيزي حرکت کردن مثل کشتي

Syn: approach

If a surly panhandler should accost you, keep on walking.

اگر یک گدای گستاخ به شما نزدیک شد/سر راهتان سبز شد ، به راهتان ادامه دهید.


محتاط در سخن، کم گو

Syn: silent , secretive

Everyone was asleep, and the house was reticent.

همه خوابیده بودند و خانه ساکت شد.


To the Point

Calvin Coolidge, our thirtieth president, was named “Silent Cal” by reporters because of his laconic speech. One Sunday, after Mr. Coolidge had listened to an interminable sermon, a throng of newsmen gathered around him. An intrepid reporter accosted the Chief Executive: “Mr. President, we know that the sermon was on the topic of sin. What did the minister say?” “He was against it,” the reticent Coolidge replied.

مرتبط با موضوع

روزنامه نگاران، سیزدهمین رییس جمهور ما یعنی کالوین کولیچ را به خاطر گفتار مختصرش “کال ساکت” می نامیدند. یک روز شنبه پس از اینکه کولیچ به خطابه ای پایان ناپذیر گوش کرد، جماعتی از روزنامه نگاران دور او گرد آمدند. یکی از روز نامه نگاران جسور به نزد رییس جمهور آمد و گفت: “آقای رییس جمهور می دانیم که موضوع خطابه درباره گناه بود. کشیش چه گفت؟” کولیچِ کم حرف گفت: “کشیش با گناه مخالف بود. “


دزدکي، زير جلي، پنهان، نهاني، مخفي، رمزي

Syn: secret , underhand

In a furtive manner she removed her shoes and tiptoed up to her room.

او پنهانی کفش هایش را درآورد و با نوک پنجه به اتاقش رفت.


بزهکار، گناهکار، جاني، جنايت کار

Syn: convict , law breaker

The felon was stealing a precious stone.

فرد تبهکار/شریر/جانی مشغول دزدیدن یک سنگ قیمتی بود.


ازدياد خون در يک نقطه، افراط، ازدياد

Syn: excess , overflow , surplus

The doctor prescribed a plethora of medicines for the disease.

دکتر داروهای زیادی برای بیماری او تجویز کرد.


بيچاره

Syn: unhappy , poor

The hapless contest winner was unable to locate the lucky ticket.

برنده‌ی بیچاره‌ی مسابقه نتوانست بلیت بخت شانس را پیدا کند.


خشمگين، خشمناک

Syn: angry , mad

My father was irate with me when I got home late.

وقتی دیر به خانه رسیدم پدرم از دستم عصبانی شد.


If I Had the Wings of an Angel

Casting a furtive glance over his shoulder, the felon slipped out the main prison gate to be swallowed up in the British fog. A plethora of escapes from supposedly secure prisons embarrassed the hapless wardens. To compound their problems, the officials were badgered by irate citizens who accused the guards of accepting bribes from convicts whose motto was: “Stone walls do not a prison make, nor iron bars a cage.”

اگر بالهای یک فرشته را داشتم

فرد تبهکار پس از نگاهی مخفیانه به اطرافش از در اصلی زندان بیرون آمد و خود را در مه بریتانیا یافت. فرارهای زیادی از زندانهای به اصطلاح ایمن، زندان بانهای بیچاره را شرمسار کرده بود. آنچه که این مشکلات را پیچیده میکرد این بود که شهروندان خشمگین، مسئولین را به ستوه می آوردند و آنها را متهم به دریافت رشوه از محکومانی میکردند که شعارشان این بود “نه دیوارهای سنگی میتوانند یک زندان بسازند و نه میله های آهنی می توانند یک قفس بسازند.”


بهانه، عذر، دستاويز، مستمسک، بهانه آوردن

Syn: excuse , cover , mask

You’re late! What’s your pretext this time?

دیر کردی! این دفعه بهانت چیه؟


ساختن، بافتن و از کار در آوردن، تقليد و جعل کردن

Syn: lie , creat , construct

Most fisherman can fabricate a story about the size of the one that got away.

بسیاری از ماهیگیران می‌توانند درباره‌ی اندازه ماهی ای که از دستشان فرار کرده است یک داستان سر هم کنند.


زرنگ، زبر دست، زيرک، ماهر، چابک، چالاک، تردست، چيره دست

Syn: skillful , expert

She was regarded an adroit student.

او دانش‌آموز باهوشی محسوب می‌شود.


با سر و دست اشاره کردن، ضمن صحبت اشارات سر و دستبکار بردن، باژست فهماندن

Syn: signal

Imi used to gesticulate in the parties.

ایمی عادت داشت در میهمانی‌ها با اشارات و جنبش سر و دست حرف بزند.


مراقب، هوشيار، گوش بزنگ، بيدار، حساس

Syn: careful , cautious

a good driver is always vigilant.

یک راننده‌ی خوب همیشه مراقب/هوشیار است.


Dr. Jekyll or Mr. Hyde?

Under the pretext of being a surgeon he gained entry to the hospital. When interviewed by the director, he had to fabricate a tale of his medical experience, but he was so adroit at lying that he got away with it. It was not until the phony “doctor” began to gesticulate wildly with his scalpel, that a vigilant nurse was able to detect the fraud. In the annals* of medical history there have been a number of such cases.

دکتر جکیل یا آقای هاید؟

او به این بهانه که جراح است وارد بیمارستان شد. هنگامی که مدیر بیمارستان با او مصاحبه کرد، مجبور شد داستانی را درباره سوابق پزشکی اش سر هم کند. اما به قدری در دروغگویی ماهر بود که توانست از این وضعیت فرار کند. زمانی که پزشک قلابی حرکت وحشیانه با چاقوی جراحی را شروع کرد، پرستاری هوشیار توانست به این تقلب پی ببرد. در تاریخ پزشکی چند مورد از چنین وقایعی وجود داشته است.


حريص، آزمند، مشتاق، آرزومند، متمايل

Syn: eager , intense

She’s avid to help with the party.

او مشتاق است که در مهمانی کمک کند.


ريشخندکردن، گول زدن، چاپلوسي، گول

Syn: coax , sweet-talk

I felt cajoled when she asked for my advice.

وقتی او نظرم را پرسید، احساس کردم مرا گول می‌زند.


ناقص، اوليه، بدوي، ابتدايي

Syn: elementary , primitive

What is the rudimentary cause of the illness?

علت اولیه‌ی بیماری چیست؟


بالابردن، افزودن، زيادکردن، بلندکردن

Syn: elevate , intensify , highten

It will enhance your enjoyment of a vocab.coding if you know what the plot is about in advance.

اگر شما از پیش بدانید که طرح وکب کدینگ درباره ی چیست،لذت شما را افزایش خواهد داد.


فرق جزئي، اختلاف مختصر، نکات دقيق وظريف

Syn: subtlety

The score of John in the match had a nuance with his brother’s.

امتیاز جان در مسابقه با امتیاز برادرش یک تفاوت مختصر داشت.


You’ve Got To Be a Football Expert

As an avid football fan, I try to see every game the Jets play. Whenever I can cajole my father into accompanying me, I try to do so. He has only a rudimentary knowledge of the game, and since I am steeped in it, I enjoy explaining its intricate details to him. It certainly does enhance your appreciation of football when you are aware of every nuance of the sport.

شما باید کارشناس فوتبال باشید

به عنوان یکی از طرفداران پر و پا قرص فوتبال سعی میکنم تمام بازیهای تیم جت را بببینم. هر زمان بتوانم پدرم را به همراهی با خود متقاعد کنم این کار را انجام میدهم. دانش پدرم از فوتبال بسیار مقدماتی است و چون من کاملا با این بازی آشنا هستم، از این که جزئیات ظریف آن را برای او توضیح دهم لذت میبرم. قطعا آگاهی شما از تمام ظرائف این ورزش درک و لذت شما را از آن افزایش میدهد.


اولین نفری باشید که نظر می دهید.

نظر شما (پاسخ شما به {{SelectedParentCommentName}})
لطفا نام را وارد کنید.
لطفا یک ایمیل معتبر وارد کنید.
لطفا متن را وارد کنید.
لطفا عدد بالا را در کادر وارد کنید.
پرداخت هزینه

قیمت

مجانی
تبلیغات توضیحی
تبلیغات تصویری
به اشتراک گذاشتن این صفحه در شبکه های اجتماعی
دسته های وبسایت
20

آزمون MSRT

34

آزمون EPT

0

آزمون تافل

7

آزمون آیلتس

0

آزمون GRE

69

آزمون کنکور سراسری

15

آزمون تولیمو

9

مقالات MSRT

10

اخبار MSRT

20

اخبار EPT

13

مقالات EPT

7

مقالات آیلتس

0

اخبار آیلتس

3

منابع آزمون ها

3

منابع آزمون های زبان

3

منابع آزمون EPT

3

منابع آزمون MSRT

3

منابع آزمون آیلتس

3

منابع آزمون تافل

3

منابع آزمون تولیمو

3

منابع آزمون کنکور سراسری

3

منابع آزمون GRE

0

مقالات تافل

0

اخبار تافل

0

مقالات GRE

0

اخبار GRE

57

مقالات کنکور سراسری

15

اخبار کنکور سراسری

10

مقالات تولیمو

6

اخبار تولیمو

14

آزمون MHLE

2

مقالات MHLE

12

اخبار MHLE

3

منابع MHLE

5

راهنمای استفاده از شاه آزمون

5

آزمون آنلاین MSRT

9

آزمون آنلاین EPT

0

آزمون آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی

0

آزمون آیین نامه اصلی

0

آزمون آنلاین آیین نامه اصلی

4

آزمون آنلاین MHLE

14

آزمون آنلاین کنکور سراسری

0

آزمون آنلاین زبان کنکور سراسری

21

آزمون ICDL

21

مقالات ICDL

11

آزمون آنلاین ICDL

5

آزمون وکالت

4

مقالات وکالت

1

اخبار وکالت

1

آزمون آنلاین وکالت

18

آموزش ICDL

28

آموزش زبان انگلیسی

22

آزمون زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

3

آزمون کتاب 504 واژه زبان انگلیسی

4

آموزش کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

5

آزمون کتاب 1100 واژه زبان انگلیسی

3

آموزش کتاب کلمات ضروری تافل

3

آزمون کتاب کلمات ضروری تافل

21

آموزش لغات زبان انگلیسی

21

آزمون لغات زبان انگلیسی

6

آموزش زبان انگلیسی مدرسه

6

آموزش 900 کلمه ضروری زبان انگلیسی

2

آزمون UTEPT

2

اخبار آزمون UTEPT

1

مقالات آزمون UTEPT

1

منابع آزمون UTEPT

2

آزمون آنلاین UTEPT

4

کنکور نظام قدیم

1

آزمون علوم پزشکی

3

آزمون درسی

3

آزمون درسی اول دبستان

3

آزمون درسی دوم دبستان

3

آزمون درسی سوم دبستان

3

آزمون درسی چهارم دبستان

2

آزمون درسی پنجم دبستان

2

آزمون درسی ششم دبستان

2

آزمون درسی پایه هفتم

2

آزمون درسی پایه هشتم

2

آزمون درسی پایه نهم

2

آزمون درسی پایه دهم

2

آزمون درسی پایه یازدهم

2

آزمون درسی پایه دوازدهم

3

اپ اندروید کنکور سراسری

1

کنکور سراسری تجربی

1

کنکور سراسری ریاضی

1

کنکور سراسری انسانی

0

کنکور سراسری زبان

0

کنکور سراسری هنر

برچسب ها
آزمون آنلاین کنکور آزمون آنلاین ept آزمون آنلاین MHLE آزمون آنلاین MSRT کنکور آزمون آنلاین شاه آزمون آزمون کنکور آزمون آنلاین تولیمو آزمون کنکور سراسری کنکور سراسری آزمون آنلاین تافل آزمون آنلاین toefl آزمون آنلاین tolimo آزمون آنلاین آیلتس آزمون آنلاین GRE آزمون آنلاین ای پی تی آزمون آنلاین ام اس آر تی آزمون آنلاین MCHE آزمون آنلاین Ielts آموزش آنلاین آزمون آنلاین کنکور سراسری موفقیت در کنکور آزمون آنلاین کنکور زبان سال 90 موفقیت در کنکور سراسری قبولی در کنکور قبولی در کنکور سراسری آزمون آنلاین ICDL آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 90 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 93 آزمون آنلاین کنکور زبان سال 94 آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 1 (سال 90) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 2 (سال 91) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 3 (سال 92) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 4 (سال 93) آزمون آنلاین کنکور تجربی شماره 5 (سال 94) آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 92 آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال آزمون آنلاین کنکور ریاضی سال 94 آزمون آنلاین کنکور زبان سال آزمون آنلاین کنکور زبان سال 92 93 91 آزمون آنلاین زبان آزمون آنلاین زبان کنکور آزمون ept آزمون زبان ept آزمون آنلاین آیین نامه مقدماتی آزمون آنلاین آیین نامه اصلی آزمون آنلاین وکالت
آخرین نظرات

ششم دبستان در: امتحان درس مطالعات اجتماعی ششم دبستان آنلاین درس 5 - پیشرفت علوم و فنون در دوره اسلامی خوبه ولی کاشکی کمی سوالاتش بیشتر بود!

رضوان در: امتحان درس پیام های آسمان پایه هشتم آنلاین - درس 9 تدبیر زندگانی عالی

رامیار سلامت در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 9 الکتریسیته خیلی عالی

Daniel farahmand در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هفتم - درس 7 سفر آب درون زمین Verry good

آرشیدا زندیان در: آزمون آنلاین کتاب علوم تجربی چهارم دبستان - درس 1 تا 7 آمادگی برای آزمون نوبت اول عالی

:) در: امتحان پیام های آسمان هفتم آنلاین - درس 5 پیامبر رحمت خیلی خیلی خیلی ممنونم برای سایت خوبتون ;)

نگین در: تست مطالعات اجتماعی نهم آنلاین - درس 8 جهان نابرابر افتضاح😐پس کو سوالا؟

mh در: آزمون آنلاین درس به درس عربی پایه هفتم - قيمَةُ الْعِلْمِ عالییی

ramiya در: تست درس علوم تجربی پنجم دبستان آنلاین - درس 4 برگی از تاریخ زمین عالی

gril blink در: سوالات انگلیسی پایه هشتم آنلاین - درس 1 My Nationality خوبه بدک نیس ولی خیلی اسونن

نسیبه پیروز در: آموزش شیوه پرداخت هزینه ی آزمون های آنلاین شاه آزمون سلام من شاه ازمون msrt خریدم لینکی نیومد شماره ای که دادیم واتساپ نداره خاموشم هست

نسیبه پیروز در: آموزش شیوه پرداخت هزینه ی آزمون های آنلاین شاه آزمون سلام من شاه ازمون msrt خریدم ام لینکی برای دانلود برام فرستاد نشده فقط رسید خرید ایمیل شده متاسفانه شماره ای که دادی هم واتساپ نداره

سها غلامی در: امتحان آنلاین چهارگزینه ای درس زیست شناسی 2 پایه یازدهم - فصل 2 حواس (گفتار 2 - حواس ویژه) عالی بود

نرگس خلجی در: آزمون درس زیست شناسی پایه دهم آنلاین - فصل 1 گفتار دوم زیست شناسی نوین عالی

محمد ماهان قاسمی در: آزمون آنلاین درسی علوم تجربی پایه هشتم - درس 11 کانی‌ها خوب

پرفروش ترین آزمون ها

آزمون تستی مجازی تاریخ 1 پایه دهم - درس 5 هند و چین سری 2 - درسی

تست دین و زندگی 3 پایه دوازدهم آنلاین - درس 1 هستی بخش - درسی

سوالات درس دین و زندگی 1 پایه دهم - فصل 1 هدف آفرینش - درسی

آزمون آنلاین کتاب زبان انگلیسی پایه نهم - درس 1 Personality - درسی

آزمون تستی آنلاین فلسفه پایه یازدهم انسانی - درس 1 چیستی فلسفه - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 دهم انسانی - درس 1 کنش‌های ما - درسی

نمونه سوال آنلاین درس دین و زندگی 2 پایه یازدهم - درس 1 هدایت الهی - درسی

آزمون آنلاین جامعه شناسی 1 پایه دهم انسانی - درس 3 جهان اجتماعی - درسی

سوالات درس جغرافیای ایران پایه دهم آنلاین - فصل 1 جغرافیا، علمی برای زندگی بهتر - درسی

امتحان آنلاین مجانی درسی مطالعات اجتماعی پایه نهم - درس 1 گوی آبی زیبا - درسی

نمونه سوال آنلاین درس پیام های آسمان پایه نهم - درس 1 تو را چگونه بشناسم - درسی

تست آنلاین درس جامعه شناسی 2 پایه یازدهم - درس 4 نمونه‌های فرهنگ جهانی (2) - درسی

آزمون آنلاین روانشناسی پایه یازدهم انسانی - درس 1 روان شناسی (تعریف و روش مورد مطالعه) سری 1 - درسی

آزمون آنلاین کتاب پیام های آسمان هفتم - درس 1 بینای مهربان - درسی

سوالات امتحانی آنلاین درس آموزش قرآن پایه نهم - درس 1 سوره شوری و زخرف - درسی