در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 2 pretext /ˈpriːtekst/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 2 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

pretext /ˈpriːtekst/

بهانه، عذر، دستاويز، مستمسک، بهانه آوردن

Syn: excuse , cover , mask

You’re late! What’s your pretext this time?

دیر کردی! این دفعه بهانت چیه؟