در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 کلمه - هفته 7 Torrent ˈtɔːrənt

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 کلمه - هفته 7 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Torrent ˈtɔːrənt

“Any violent, rushing stream; flood”

هر جریان خروشان و خشن، سیلاب

A massive rain was coming down in torrents.

باران سنگینی به صورت سیلاب در حال باریدن بود.

In the debate a torrent of questions was asked.

دربحث، سیلی از سوال پرسیده شد.

After trying to defraud the public, Lefty was faced with a torrent of charges.

« لفتی» پس از تلاش برای کلاه برداری از مردم، با سیلی از اتهام مواجه شد.