در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 کلمه - هفته 7 Unique juːˈniːk

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 کلمه - هفته 7 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Unique juːˈniːk

“Being the only one, having no similar”

برابر یا شبیه ندارد، در نوع خود تک است، منحصر بفرد، بی همتا

Going to Africa was a unique experience for us.

رفتن به آفریقا برای ما تجربه ای بی نظیر بود.

The inventor developed a unique method for making ice cream.

مخترع، روش منحصر به فردی برای ساختن بستنی ابداع کرد.

Albie has a unique collection of stamps.

«آلبی» مجموعه بی نظیری از تمبرها دارد.