در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش جامع 1100 واژه ضروری - هفته 22 indifference /ɪnˈdɪfərəns/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش جامع 1100 واژه ضروری - هفته 22 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

indifference /ɪnˈdɪfərəns/

بی‌اعتنایی

Syn: heedlessness impassiveness nonchalance

متضاد: care heed

Allen's indifference to his schoolwork worried his parents.

بی‌اعتنایی "الن" به تکالیف مدرسه‌اش موجب نگرانی والدینش شده بود.

It was a matter of indifference to Bernie whether the story circulating about his engagement was true or not.

برای "برنی" مسئله بی‌اهمیتی بود که آیا داستانی که درباره نامزدی‌اش (در دهان مردم) می‌چرخید حقیقت دارد یا خیر.

My father could not refrain from commenting on Linda's indifference toward her brother's tears.

پدرم نتوانست از نظر دادن پیرامون بی‌تفاوتی "لیندا" نسبت به اشک‌های برادرش اجتناب کند.