در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 کلمه - هفته 7 Denounce dəˈnaʊns

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 کلمه - هفته 7 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Denounce dəˈnaʊns

“Condemn in public; express strong disapproval of”

آشکارا محکوم کردن، ابراز نارضایتی شدید کردن

The father denounced his son for lying to the district attorney.

پدر، پسرش را به خاطر دروغ گفتنش به بازپرس بخش سرزنش کرد.

Some people denounce the government for probing into their private lives.

بعضی از مردم دولت را به خاطر تحقیق پیرامون زندگی خصوصی شان، محکوم می کنند.

The consumer advocate denounced the defective products being sold.

«رالف نادر» طرفدار مصرف کنندگان، فروش محصولات معیوب را محکوم کرد.