در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 واژه - هفته 6 Popular ˈpɑːpjələr

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 واژه - هفته 6 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Popular ˈpɑːpjələr

“Liked by most people”

محبوب اکثر مردم ، پرطرفدار

The Beatles wrote many popular songs.

گروه بیتل ها ترانه های مشهور زیادی نوشتند.

At one time jean jackets were very popular.

زمانی ژاکت های جین، بسیار پر طرفدار بود.

Popular people often find it hard to evade their many friends.

اغلب برای افراد مشهور دشوار است که از دوستان زیاد خود دوری کنند.