در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 واژه - هفته 6 Undoubtedly

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 واژه - هفته 6 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Undoubtedly

“Certainly; beyond the doubt”

قطعاً، بدون شک

Ray’s team undoubtedly had the best debtors in our county.

بدون شک گروه «ری» بهترین مناظره کنندگان منطقه را در اختیار داشت.

The pilgrims undoubtedly assembled to travel to Rome togehter.

زائران بدون شک جمع شدند تا با هم به رم سفر کنند.

If she didn’t want to get into an argument, Valerie would have followed the majority undoubtedly.

بی شک اگر « والری» نمی خواست وارد بحث شود، از اکثریت تبعیت کرده بود.