در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش کلمات کتاب 1100 - هفته 15 preclude /preclude

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش کلمات کتاب 1100 - هفته 15 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

preclude /preclude

مانع جلو راه ایجاد کردن، مسدود کردن

Syn: prevent , impede

The manager was distraught when he realized that the slugger’s sickness would preclude a World Series victory.

وقتی مدیر متوجه شد که بیماریِ ضربه زنِ بیسبال از پیروزی های جهانی جلوگیری خواهد کرد،آشفته شد.