در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 واژه - هفته 6 Defectˈdiːfekt

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 واژه - هفته 6 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Defectˈdiːfekt

“Fault; that which is wrong”

عیب، نقص

My Chevrolet was sent back to the factory because of a steering defect.

شورولت من به خاطر نقص فرمان، به کارخانه برگردانده شد.

His theory of the formation of our world was filled with defects.

نظریه ی او درباره شکل گیری دنیای ما مملو از نقیصه بود.

The villain was caught because his plan had many defects.

خلافکار دستگیر شد چون نقشه اش عیوب زیادی داشت.