در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 واژه - هفته 6 Detect dəˈtekt

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 واژه - هفته 6 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Detect dəˈtekt

” Find out; discover”

پی بردن، کشف کردن

Sam Spade detected that the important papers had vanished.

« سام اسپید» پی برد که برگه های مهم ناپدید شده اند.

From her voice it was easy to detect that Ellen was frightened.

از صدای « الن» به آسانی می شد پی برد که ترسیده است.

We detected from the messy room that a large group of people had assembled there.

از اتاق بهم ریخته پی بردیم که گروه بزرگی از مردم در آنجا گردهم آمده اند.