در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سری آموزش 1100 واژه ضروری - هفته 7 Happy Ending?

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سری آموزش 1100 واژه ضروری - هفته 7 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Happy Ending?

Following an executive session, the school board ordered the principal to terminate the suspension and to send the boys back to class forthwith. Unless it could be shown that their presence disrupted the learning process, there was no reason to bar the boys. It was a bitter pill to swallow for the principal whose irritation was exacerbated by the ruling. But some of the sting was taken out of the victory when the boys appeared in school the next day with their hair clipped to a respectable length. Everyone breathed a sigh of relief. Just as things were about to revert to normalcy, however, the same French teacher then demanded that a girl be ousted from school for wearing a mini skirt.

پایان خوش؟

به دنبال یک جلسه اداری، هیئت رئیسه به مدیر مدرسه دستور داد تا به محرومیت تحصیلی پایان داده و فورا آن دو پسر را به کلاس باز گردانند. اگر ثابت میشد که حضور بچه ها فرایند یادگیری را مختل نمی‌کرد، هیچ دلیلی برای ممانعت پسرها وجود نداشت. این تصمیم برای مدیر مدرسه شکستی تحقیرآمیز بود که خشمش از این حکم دادگاه بدتر شد.اما وقتی که پسرها روز بعد در حالی در مدرسه ظاهر شدند که موهایشان تا حد قابل ملاحظه ای کوتاه شده بود، قدری از تلخی پیروزی از بین رفت. همه نفس راحتی کشیدند. اما درست زمانی که همه چیز به حالت عادی برمی‌گشت، همان معلم مدرسه تقاضا کرد که یکی از دخترها بخاطر پوشیدن دامن کوتاه باید از مدرسه اخراج شود.