در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سری آموزش 1100 واژه ضروری - هفته 7 Haircut Dilemma

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سری آموزش 1100 واژه ضروری - هفته 7 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Haircut Dilemma

The school authorities were stymied. Public opinion had been marshaled against them. No longer was it a simple case of disciplining two wayward lads. Suddenly it had taken on the appearance of a nightmare in which the principal was either hanged in effigy or pictured in cartoons making a villainous swipe at the two innocent Samsons. But the officials could not allow Ron and Len to flout their authority with impunity. Members of the school board concurred with the principal’s action but they were cognizant of the popular support for the boys. Clearly a compromise was called for to resolve the turbulent situation.

معضل کوتاه کردن مو

مسئولین مدرسه گیر کرده بودند. جو عمومی بر علیه آنها بسیج شده بود. دیگر مسئله موهای بلند یک موضوع ساده تادیب دو پسر نافرمان نبود. این موضوع ناگهان شکل یک کابوس را به خود گرفته بود که در آن یا آدمک مدیر مدرسه حلق آویز میشد و یا مدیر مدرسه بصورت کاریکاتوری مجسم میشد که شرورانه ضربه محکمی به دو پسر بیگناه میزد. اما مسئولین مدرسه نمی‌توانستند به “ران” و “لن” اجازه دهند که بدون هیچ مجازاتی اقتدار آنها را زیر پا گذارند. اعضای هیئت رئیسه ی مدرسه با اقدام مدیر مدرسه موافق بودند، اما از حمایت مردمی برای پسرها آگاه بودند. قطعا برای حل این وضعیت آشفته مصالحه ای نیاز بود.