در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سری آموزش 1100 واژه ضروری - هفته 7 The Tempest Spills out of the Teapot

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سری آموزش 1100 واژه ضروری - هفته 7 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

The Tempest Spills out of the Teapot

Once the newspapers got the story, the case of the longhairs became a cause célèbre. Ron and Len were interviewed, seen on TV, and regarded by their fellow students as heroes. “These are not delinquents or hoods,” one reporter wrote, “but clean-cut American boys who are being harassed by a monolithic school system.” A caustic editorial referred to the school’s decision as arbitrary and inane. A false story even circulated about the boys being rock-‘n-roll performers whose indigent families needed their salaries. Finally, the Civil Liberties Union jumped into the fray with a court order stipulating that the principal be required to show cause why the boys should not be allowed to return to class.

جار و جنجال بر سر کوتاه کردن مو

وقتی داستان به روزنامه ها رسید، مورد موهای بلند یک پرونده ی جنجالی شد. با “وان” و “لن” مصاحبه شد. در تلویزیون ظاهر شدند و همکلاسی هایشان آنها را قهرمان تلقی کردند. روزنامه نگاری نوشت “اینها نه بزهکار هستند نه جنایتکار بلکه پسرهای آمریکایی خوش قواره ای هستند که یک نظام تحصیلی خشک و غیر قابل انعطاف آنها را آزار می‌دهد.” سرمقاله ای انتقاد آمیز تصمیم مدیر مدرسه را احمقانه و خودسرانه تلقی کرد. حتی درباره پسرها ین داستان دروغ پخش شد که آنها موسیقی بزن و بکوب اجرا می‌کنند و خانواده های تنگدستشان به حقوق آنها نیازمند هستند. سرانجام اتحادیه ی آزادی های مدنی با این حکم دادگاه وارد معرکه شد که مدیر مدرسه را ملزم میدانست با دلیل نشان دهد که چرا نباید به بچه ها اجازه داده شود که به مدرسه باز گردند.