در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سری آموزش 1100 واژه ضروری - هفته 7 Much Ado About a Haircut

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سری آموزش 1100 واژه ضروری - هفته 7 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Much Ado About a Haircut

Perhaps you read about our school in the newspapers. We were one of the first to have a showdown on the topic of long hair for boys. Two honor students, Ron Harris and Len Chester, were sent to the principal by their French teacher, an implacable foe of nonconformists, who went into a paroxysm of anger when she spied the boys in the hall. At first it seemed like a simple case. The school would reprimand the boys for their reprehensible appearance and order them to cut their hair or be suspended. But the boys’ parents decided that the school had overstepped its jurisdiction; they took their case to the newspapers. What had started as a local skirmish now began to take on the appearance of a full-scale war

جار و جنجال بر سر کوتاه کردن مو

شاید شما در روزنامه ها درباره مدرسه ما خوانده باشید. ما یکی از اولین کسانی بودیم که پیرامون موضوع موی بلند برای پسرها جلسه ی تعیین تکلیف برگزار کردیم. معلم زبان فرانسه، یکی از مخالفان سرسخت افراد ناهماهنگ، دو تن از دانش آموزان رتبه ی یک “ران هاریس” و “لِن چستر” را به نزد مدیر مدرسه فرستاد. او این دو دانش آموز را در سالن مدرسه دید و ناگهان خشم او طغیان کرد. ابتدای قضیه یک مورد ساده بود. چون مدرسه این دو نفر را بخاطر ظاهر نکوهیده شان توبیخ می‌کرد و به آنها دستور می‌داد که موهایشان را کوتاه کنند وگرنه از درس محروم می‌شوند. اما والدین این دو پسر به این نتیجه رسیدند که مدرسه پا را از حیطه ی اختیاراتش فراتر نهاده است. آنها این مورد را به روزنامه ها کشاندند. آنچه که بصورت یک دعوای محلی شروع شده بود، اکنون به تدریج شکل یک جنگ تمام عیار را به خود گرفت.