در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سری آموزش 1100 واژه ضروری - هفته 7 skirmish /ˈskɜːmɪʃ/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سری آموزش 1100 واژه ضروری - هفته 7 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

skirmish /ˈskɜːmɪʃ/

کشمکش، زد وخورد، جنگ جزئي، زد وخورد کردن

Syn: battle

There was a skirmish outside the restaurant last night.

دیشب بیرونِ رستوران زد و خوردی در گرفت.