در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین سری آموزش 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 6 The Newspaper Umbrella

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در سری آموزش 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 6 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

The Newspaper Umbrella

Our neighbor is an affluent inventor whose latest brainstorm, a feasible umbrella substitute, has been featured in many magazines. As simply as the eye can discern, it is a hard plastic strip, about the size of a ruler, which fits comfortably into a woman’s handbag or a man’s suit jacket. If a person is caught in a sudden rainstorm, he swings the plastic open in the shape of a cross. Attached to each arm is a clip-like device. Next, he takes the newspaper he is carrying and slides it under each of the four clips. Now, equipped with a rigid head covering he can sally forth to face the elements. To the consternation of the umbrella manufacturers, it has been enjoying a brisk sale, especially among commuters. If it continues to do well, it could have a pernicious effect upon the umbrella industry.

چتر روزنامه ای

همسایه ما مخترع ثروتمندی است که آخرین فکر بکرش که جایگزینی ممکن برای چتر می‌باشد در مجلات زیادی به نمایش گذاشته شده است. آنگونه که چشم آن را می‌بیند، این چتر نوار پلاستیکی سفتی است به اندازه یک خط کش که به راحتی در داخل کیف دستی یک خانم یا جیب کت یک مرد جا می‌گیرد. اگر کسی در یک رگبار ناگهانی گرفتار شود، آن را بصورت یک ضربدر باز می کند. به هر یک از دو بازوی آن یک وسیله ای شبیه به یک گیره وصل شده است. سپس فرد روزنامه ای را که به همراه دارد را بر می‌دارد و آن را زیر هر یک از چهار گیره قرار می‌دهد. حال که فرد مجهز به پوششی برای سرش می‌باشد می‌تواند به راه خود ادامه داده و با طبیعت مقابله کند. به رغم تولید کنندگان چتر، این محصول فروش سریعی داشته است، خصوصا در بین مسافران درون شهری. اگر موفقیت این چتر ادامه پیدا کند، ممکن است بر صنعت چتر اثر زیانباری داشته باشد.