در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 5 Cheating

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 5 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Cheating

During my first weeks at the new school I observed that cheating was rampant. I had always considered it rather inane to cheat on a test because of my code of ethics, and because so much was at stake. Apparently the other students didn’t concur. In fact, even the presence of a proctor did not intimidate them. Far from being a clandestine activity, the cheating was open and obvious.

تقلب

در طول هفته های اولم در مدرسه مشاهده کردم که تقلب شایع بود. همیشه تقلب کردن در امتحان را به خاطر اصول اخلاقی ام و خطر زیادی که در آن هست، احمقانه تلقی کرده ام. ظاهرا دانش آموزان دیگر مدرسه با من هم عقیده نبودند. حتی حضور یک مراقب آنها را نمی‌ترساند. تقلب بدون اینکه جنبه مخفیانه داشته باشد، آشکارا و علنی بود.