در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 5 clandestine /klænˈdestɪn/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین کتاب 1100 - هفته 5 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

clandestine /klænˈdestɪn/

مخفي، غيرمشروع، زيرجلي

Syn: secret , undercover

Two juveniles appointed a clandestine meeting.

دو جوان قرار یک ملاقات مخفیانه گذاشتند.