در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 - هفته 4 wrest /rest/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 - هفته 4 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

wrest /rest/

زورآوردن، فشارآوردن، واداشتن، بزورقاپیدن و غصبکردن، چرخش، پیچش، گردش

Syn: take by force

The thief wrested her handbag and ran away.

دزد کیف دستی او را قاپید و پا به فرار گذاشت.