در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 2 vigilant /ˈvɪdʒɪlənt/

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 2 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

vigilant /ˈvɪdʒɪlənt/

مراقب، هوشيار، گوش بزنگ، بيدار، حساس

Syn: careful , cautious

a good driver is always vigilant.

یک راننده‌ی خوب همیشه مراقب/هوشیار است.