در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 2 متن روز دوم از هفته دوم 1100 واژه

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 واژه ضروری - هفته 2 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

متن روز دوم از هفته دوم 1100 واژه

If I Had the Wings of an Angel

Casting a furtive glance over his shoulder, the felon slipped out the main prison gate to be swallowed up in the British fog. A plethora of escapes from supposedly secure prisons embarrassed the hapless wardens. To compound their problems, the officials were badgered by irate citizens who accused the guards of accepting bribes from convicts whose motto was: “Stone walls do not a prison make, nor iron bars a cage.”

اگر بالهای یک فرشته را داشتم

فرد تبهکار پس از نگاهی مخفیانه به اطرافش از در اصلی زندان بیرون آمد و خود را در مه بریتانیا یافت. فرارهای زیادی از زندانهای به اصطلاح ایمن، زندان بانهای بیچاره را شرمسار کرده بود. آنچه که این مشکلات را پیچیده میکرد این بود که شهروندان خشمگین، مسئولین را به ستوه می آوردند و آنها را متهم به دریافت رشوه از محکومانی میکردند که شعارشان این بود “نه دیوارهای سنگی میتوانند یک زندان بسازند و نه میله های آهنی می توانند یک قفس بسازند.”