در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 - هفته 4 Utilize ˈjuːtəˌlaɪz

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 - هفته 4 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Utilize ˈjuːtəˌlaɪz

“Make use of”

استفاده کردن از

No one seems willing to utilize this vacant house.

به نظر می رسد هیچ کس خواهان استفاده از این خانه ی خالی نمی باشد.

The gardener was eager to utilize different flowers and blend them in order to beautify the borders.

باغبان مشتاق بود تا از گل های مختلف استفاده کند و آن ها را جهت زیباسازی کردوها با هم ترکیب کند.

Does your mother utilize leftovers in her cooking ?

آیا مادر شما در آشپزی اش از ته مانده های غذایی استفاده می کند؟