در حال بارگذاری...
ShahAzmoon

آزمون آنلاین

سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون

خانه > آموزش آنلاین > آموزش آنلاين 504 - هفته 4 > Dense ˈdens

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 - هفته 4 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Dense ˈdens

“Closely packed together; thick”

متراکم، غلیظ

The dense leaves on the trees let in a minimum of sunlight.

برگ های ضخیم درختان حداقل نور خورشید را از خود عبور می دهند.

We couldn’t row because of the dense weeds in the lake.

به خاطر انبوه علف های هرز دریاچه نمی توانستیم پارو بزنیم.

His keen knife cut through the dense jungle.

چاقوی تیزش از میان جنگل انبوه راه عبور را باز کرد.