در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاین 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 1 متن روز اول از هفته اول 1100 واژه

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاین 1100 کلمه ضروری انگلیسی - هفته 1 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

متن روز اول از هفته اول 1100 واژه

Reading Wisely

The youngster who reads voraciously, though indiscriminately, does not necessarily gain in wisdom over the teenager who is more selective in his reading choices. A young man who has read the life story of every eminent athlete of the twentieth century, or a coed who has steeped herself in every social protest novel she can get her hands on, may very well be learning all there is to know in a very limited area. But books are replete with so many wonders that it is often discouraging to see bright young people limit their own experiences.

مطالعه عاقلانه

جوانی که حریصانه اما در هم و برهم مطالعه می کند، ضرورتا نسبت به جوانی که در انتخاب هایش برای مطالعه گزیده تر عمل میکند دانش برتری ندارد. جوانی که داستان زندگی تمام ورزشکاران بزرگ قرن بیستم را خوانده است یا دختری دانشجو که خود را غرق در تمام رمان های اعتراض آمیز اجتماعی می کند که به دستش می رسد، ممکن است هر آنچه را باید در حوزه ای خاص و محدود بداند بیاموزد. اما کتابها مملو از چنان شگفتی هایی هستند که اغلب دیدن جوانهای باهوش که تجارب خود را محدود می کنند، دلسرد کننده است.