در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 لغت ضروري - هفته 40 Pension ˈpenʃn̩

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 لغت ضروري - هفته 40 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Pension ˈpenʃn̩

Regular payment that is not wages; to make such a payment

پرداخت منظمي که دستمزد نيست

Pensions are often paid because of long service, special merit, or injuries received.

مستمري ها اغلب بخاطر خدمت طولاني، شايستگي هاي ويژه، و يا جراحات وارده پراخت مي شود.

The pension is calculated on the basis of your last years income.

حقوق بازنشستگي بر اسا‌س درآمد سال آخر شما محاسبه مي شود.

Mrs. Colby pensioned off her employee after thirty years of loyal service.

خانم «کلبي» کارمندش را بعد از سي سال خدمت صادقانه بازنشسته کرد.