در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 لغت ضروري - هفته 40 Magnify ˈmæɡnə,faɪ

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 لغت ضروري - هفته 40 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Magnify ˈmæɡnə,faɪ

Cause to look larger than it really is; make too much of; go beyond the truth in telling

بيش از حد واقعي جلوه دادن، در گفتن پا را از حقیقت فرا گذاشتن

A microscope is a magnifying glass.

يک ميکروسکوپ يک ذره بين است.

It seems that Mr. Steinmetz magnified the importance of the document in his possession.

به نظر مي رسد آقاي «استين متز» در مورد اهميت مدارکي که در اختيار داشت، بزرگنمايي مي کرد.

Some people have a tendency to magnify every minor fault in others.

عده اي گرايش دارند که عيب کوچک ديگران را بزرگ جلوه دهند.