در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 کلمه - هفته 39 Clergy ˈklɜ:rdʒi

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 کلمه - هفته 39 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Clergy ˈklɜ:rdʒi

Persons prepared for religious work; clergymen as a group

افرادي که براي کار مذهبي آماده ميشوند، مجموعه روحانيون

We try never to hinder the clergy as they perform their sacred tasks.

هنگامي که روحانيون در حال انجام وظايف مقدسشان هستند، تلاش ميکنيم هرگز مانع آنها نشويم.

Friar Tuck was a member of the clergy who loved a jolly jest.

«فريرتاک» يکي از روحانيوني بود که عاشق لطيفه هاي شاد بود.

The majority of the clergy felt the new morality was a menace to society.

اکثر روحانيون کليسا احساس ميکردند که اخلاقيات جديد، تهديدي براي جامعه است.