در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 کلمه - هفته 39 Legible ˈleɡəbl̩

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 کلمه - هفته 39 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Legible ˈleɡəbl̩

Able to be read; easy to read; plain and clear

قابل خواندن، راحت براي خواندن، ساده وآشکار

Julia’s handwriting is beautiful and legible.

دست خط «جوليا» زيبا و خوانا است.

Nancy hesitated in her reading because the words were scarcely legible.

«نانسي» در خواندن خود، درنگ ميکرد چون کلمات به سختي قابل خواندن بودند.

Our teacher penalizes us for compositions that are not legible.

معلم ما، ما را به خاطر انشاءهايي که خوانا نيستند تنبيه ميکند.