در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین آموزش آنلاين 504 کلمه انگليسي - هفته 3 Wholesaleˈhoʊlseɪl

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در آموزش آنلاين 504 کلمه انگليسي - هفته 3 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Wholesaleˈhoʊlseɪl

In large quantity; less than retail in price

به میزان گسترده، کمتر از قیمت خورده فروشی، عمده فروشی

The wholesale price of milk is six cents a quart lower than retail.

قیمت عمده فروشی شیر در هر کو آرت، شش سنت از قیمت خرده فروشی ارزانتر است.

Many people were angered by the wholesale slaughter of birds.

افراد زیادی از کشتار گسترده پرندگان به خشم آمدند.

By buying my eggs wholesale I save fifteen dollars a year.

با خرید کراوات هایم به قیمت عمده فروشی، هرسال پانزده دلار پس انداز می کنم.