در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 کلمه - هفته 39 Unearth ə’nɜːrθ

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 کلمه - هفته 39 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Unearth ə’nɜːrθ

Dig up; discover; find out

حفرکردن، کشف کردن

The digging of the scientists unearthed a buried city.

حفاري دانشمندان، شهر مدفون شده اي را از زير خاک بيرون کشيد.

A plot to defraud the investors was unearthed by the F.B.I.

توطئه ي کلاهبرداري از سرمايه گذاران توسط «اف بي آي» کشف شد

The museum exhibited the vase that had been unearthed in Greece.

موزه، گلداني را که در يونان از زير خاک بيرون آورده شده بود به نمايش گذاشت.