در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 واژه - هفته 38 Tumult ˈtuːməlt

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 واژه - هفته 38 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Tumult ˈtuːməlt

Noise; uproar; violent disturbance or disorde

سروصدا، آشوب، آشفتگي يا بي نظمي خشونت آميز

The sailors voices were too feeble to be heard above the tumult of the storm

صداي ملوانان به حدي ضعيف بود که در غرش طوفان قابل شنيدن نبود.

There was such a tumult in the halls we concluded an accident had occurred.

چنان همهمه اي در سالن ها بر پا بود که تصور کرديم حادثه اي رخ داده است.

The dreaded cry of a Fire! caused a tumult in the theater.

فرياد مرگبار «آتش» آشوبي در سينما بوجود آورد.