در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 واژه - هفته 38 Biography ba’jɑːɡrəfi

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 واژه - هفته 38 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Biography ba’jɑːɡrəfi

The written story of a persons life; the part of literature that consists of biographies

داستان مکتوب زندگي يک شخص، بخشي از ادبيات که از زندگينامه تشکيل مي شود

Our teacher recommended the biography of the architect Frank Lloyd Wright.

معلم ما زندگي نامه ي معمار «فرانک لويد رايت» را توصيه کرد.

The reading of a biography gives a knowledge of people and events that cannot always be obtained from history books.

خواندن يک زندگي نامه، اطلاعاتي را از افراد و وقايعي به ما مي دهد که هميشه نمي توان از کتاب هاي تاريخي بدست آورد.

The biography of Malcolm X is a popular book in our school.

زندگينامه ي «مالکوم اکس» در مدرسه ي ما کتاب معروفي است.