در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 لغت - هفته 37 Vandal ˈvændəl

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 لغت - هفته 37 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Vandal ˈvændəl

Person who willfully or ignorantly destroys or damages beautiful things

آدم مخرب ، خرابکار

Adolescent vandals wrecked the cafeteria.

خرابکاران جوان کافه تريا را خراب کردند.

The vandals deliberately ripped the paintings from the wall.

خرابکاران نقاشي ها را عمدآ از روي ديوار کندند.

We could scarcely believe the damage caused by the vandals.

ما به سختي ميتوانستيم باور کنيم خسارتي را که خرابکاران به بار آورده بوند.