در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 لغت - هفته 37 Majestic mə’dʒestɪk

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 لغت - هفته 37 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Majestic mə’dʒestɪk

Grand; noble; dignified; kingly

بزرگ، شريف، باعزت، شاهانه، باشکوه

The lion is the most majestic creature of the jungle.

شير با شکوه ترين مخلوق جنگل است.

In Greek mythology, Mt. Olympus was the majestic home of the gods.

در اساطير يونان، کوه «المپوس» خانه ي با عظمت خدايان بود.

The graduates marched into the auditorium to the music of the majestic symphony.

فارغ التحصيلان با موزيک سمفوني سلطنتي بداخل سالن رژه رفتند.