در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 - هفته 36 Sympathetic ˌsɪmpə’θetɪk

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 - هفته 36 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Sympathetic ˌsɪmpə’θetɪk

Having or showing kind feelings toward others; approving; enjoying the same things and getting along well together

نسبت به ديگران احساسات مهربانانه اي دارد يا نشان مي دهد، موافق

Judge Cruz was sympathetic to the lawyer’s plea for mercy.

قاضي «کروز» با در خواست وکيل براي عفو موافق بود.

Father was fortunately sympathetic to my request to use the car on weekends.

خوشبختانه پدر با درخواستم براي استفاده از اتومبيل در آخر هفته ها موافق بود.

We were all sympathetic to Suzanne over her recent misfortune.

همه ي ما با «سوزان» بخاطر بدشانسي اخيرش همدردي نموديم.