در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 - هفته 36 Tempest ˈtempəst

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 - هفته 36 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Tempest ˈtempəst

Violent storm with much wind; a violent disturbance

طوفان خشن با باد زياد، اغتشاش و آشفتگي خشونت آميز

The tempest drove the ship on the rocks.

توفان، کشتي را به سمت صخره ها حرکت داد.

Following the weather report of the approaching tempest, we were prompted to seek immediate shelter.

به دنبال گزارش هواشناسي در مورد نزديک شدن توفان، برآن شديم پناهگاهي فوري پيدا کنيم.

When Mr. Couche saw that a tempest was brewing over the issue, he hastily called a meeting.

وقتي آقاي «کُچ» متوجه شد که بر سر موضوع، اغتشاشي در حال وقوع است، شتاب زده جلسه اي تشکيل داد.