در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 کلمه انگليسي - هفته 35 Relate rə’leɪt

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 کلمه انگليسي - هفته 35 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Relate rə’leɪt

Tell; give an account of; connect in thought or meaning

گفتن، نقل کردن، نسبت دادن

The traveler related his adventures with some exaggeration.

مسافر ماجراهایش را با قدری اغراق نقل کرد.

After viewing the cinema’s latest show, the observant student was able to relate every detail.

پس از دیدن آخرین نمایش آن فیلم در سینما دانشجو تیز بین قادر بود تمام جزئیات آن را شرح دهد.

Would you say that misfortune is related to carelessness?

تو می گویی بد شانسی به بی احتیاطی مربوط می شود؟