در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 کلمه انگليسي - هفته 35 Subsequent ˈsəbsəkwənt

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 کلمه انگليسي - هفته 35 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Subsequent ˈsəbsəkwənt

Later; following; coming after

بعدی، پیرو، پسامد

Subsequent events proved that Sloan was right.

وقایع بعدی ثابت کرد سلوان راست می گفت.

Further explanations will be presented in subsequent lectures.

توضیحات بیشتر در سخنرانی بعدی ارائه خواهد شد.

Though the enemy forces resisted at first, they subsequently learned that their efforts were in vain.

اگر چه نیروهای دشمن ابتدا مقاومت کردند ولی بلاخره فهمیدند که تلاشهایشان بیهوده است.