در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 کلمه انگليسي - هفته 35 Discard ˌdɪs’kɑːrd

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 کلمه انگليسي - هفته 35 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Discard ˌdɪs’kɑːrd

Throw aside

دور انداختن، بیرون انداحتن

Anna casually discarded one boyfriend after another.

آنا بطور اتفاقی دوست پسرهایش را یکی پس از دیگری کنار گذاشت.

Confident that he held a winning hand, Slim refused to discard anything.

اسلیم با اطمینان به اینکه دست برنده را دارد، از انداختن کارت خودداری کرد.

Asked why he had discarded his family traditions, Mr. Menzel remained mute.

وقتی از آقای مِنزل پرسیده شد که چرا سنتهای خانواده گیش را کنار گذاشته او ساکت ماند.