در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 کلمه انگليسي - هفته 35 Eelevat ˈelə,vet

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 کلمه انگليسي - هفته 35 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Eelevat ˈelə,vet

Raise; lift up

بلند کردن، برداشتن، بالا بردن، ارتقا دادن

Private Carbo was elevated to higher rank for his valor.

سرباز کاربو بخاطر شجاعتش به یک درجه بالاتر ارتقا یافت.

Reading a variety of good books elevates the mind.

مطالعه کتاب های خوب گوناگون باعث ارتقا ذهن می شود.

The candidate spoke from an elevated platform.

کاندیدا از روی یک سکوی بلند، صحبت می کرد.