در حال بارگذاری...
ShahAzmoon
آزمون آنلاین
سامانه آزمون آنلاین شاه آزمون
خانه آموزش آنلاین يادگيري 504 واژه ضروري - هفته 34 Vaccinate ˈvæksənet

برای استفاده از امکانات آموزشی شاه آزمون، مثل ذخیره آموزش ها، مشاهده همه آموزش ها، جعبه لایتنر و ... ابتدا در يادگيري 504 واژه ضروري - هفته 34 ثبت نام کنید و از پنل کاربری شروع به آموزش کنید.

Vaccinate ˈvæksənet

Inoculate with vaccine as a protection against smallpox and other diseases

مصون ساختن با واکسن به عنوان حفاظت در برابر آبله و بيماري هاي ديگر، واکسينه کردن

There has been a radical decline in polio since doctors began to vaccinate children with the Salk vaccine.

از زماني که پزشکان مايه کوبي کودکان را با واکسن «سالک» شروع کرده اند، در ابتلا به فلج اطفال کاهش اساسي صورت گرفته است.

The general population has accepted the need to vaccinate children against the once-dreaded disease.

عامه ي مردم نياز به واکسينه کردن کودکان در برابر بيماري هاي سابقاً خطرناک را پذيرفته اند.

Numerous examples persist of people who have neglected to have their infants vaccinated.

زيادي از افرادي وجود دارند که در واکسينه کردن اطفال خود غفلت کرده اند.